APARTMENT INTERIOR( 2500SFT) , ABC FERDOUSI, AT BASHUNDHARA R\A, DHAKA